Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per això tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a persones jurídiques i persones que tinguin 16 anys.

Identificador de la responsable de la web

 • Nom comercial: Dandelium Studio
 • Denominació social: Montserrat Estañol
 • Nom del titular: Montserrat Estañol
 • NIF/CIF: 47271597L
 • Correu electrònic: legal@dandelium.studio
 • Domicili social: Apartat de Correus, 23 – 08320 El Masnou (Barcelona)
 • La seva activitat social és: Creació i implementació de pàgines web mitjançant WordPress

Et preocupen les dades personals?

Pots consultar la política de privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Dandelium Studio. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítima titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítima titular.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web https://dandelium.studio l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Dandelium Studio o de tercers, o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://dandelium.studio, o que impedís, de qualsevol manera, l’ús normal de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, https://dandelium.studio no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Dandelium Studio poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Montserrat Estañol, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat , integritat i qualitat de la informació que conté d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i https://dandelium.studio utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies al protocol https, per tant disposo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Si hi ha qualsevol problema amb aquest avís legal, política de cookies o política de privadesa, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres a legal@dandelium.studio.

Tanmateix, poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Enllaços externs

Aquest lloc web (https://dandelium.studio) conté enllaços a d’altres llocs web que són operats per persones i empreses sobre les quals no tenim control directe. Si segueixes un enllaç a qualsevol d’aquests llocs web, tingues en compte que cadascun tindrà la seva pròpia política de privadesa i condicions d’ús. Dandelium Studio no assumeix cap responsabilitat o cap obligació derivada d’aquestes polítiques o condicions. Us recomanem que consulteu les polítiques dels llocs web de tercers abans d’enviar dades personals a aquests llocs web externs.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Dandelium Studio no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin tenir lloc com a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal.
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
 • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Dandelium Studio i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que un usuari tingués algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal https://dandelium.studio, pot contactar-nos a legal@dandelium.studio.

L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 29 de març de 2022.

Desplaça cap amunt